Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.4 52.0 79.8 Katilo išėjimo temperatūra
28.8 47.8 76.6 Ak. talpos išėjimo temperatūra
29.9 46.6 79.8 II Ak. talpos viršaus temperatūra
28.8 32.3 37.0 II Ak. talpos vidurio temperatūra
26.1 31.7 36.8 II Ak. talpos apačios temperatūra
Ladomato siurblys
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Dūmų temperatūra
Ak. talpos išėjimo temperatūra
I Ak. talpos viršaus temperatūra
I Ak. talpos vidurio temperatūra
I Ak. talpos apačios temperatūra
Ak. talpos išėjimo temperatūra
II Ak. talpos viršaus temperatūra
II Ak. talpos vidurio temperatūra
II Ak. talpos apačios temperatūra
Šildymo sistemos kontūro temperatūra
Grįžtamo iš kontūro vandens temperatūra
Cecho temperatūra
Lauko temperatūra
Ladomato siurblys
Kontūro siurblys
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[LdS]
MENU